Концепция на форума

 

В много отношения Европа е стигнала на кръстопът, що се отнася до нейната съдба. За разрешаването на проблемите, пред които е изправен нашият континент, е необходимо преосмислянето на най-основните въпроси. Християнската идентичност на Европа в голяма степен зависи от това, дали се справяме адекватно с тези предизвикателства, именно поради тази причина 10-вековното ни християнско минало се явява стимулиращ фактор. Същевременно това е изключително голяма отговорност за медиите с християнска насоченост, които във всекидневната си дейност работят и се ръководят от ученията на църквата. Създаването на един такъв форум за дискусии, който свързва представителите на християнските медии със значими съвременни християнски мислители, би могъл да се превърне в сериозен фактор за водене на дискурс.

 

В този контекст Министерството на външните работи и външноикономическите отношения на Унгария взе решение за организирането на една международна конференция. Тридневното събитие, отворено за широка публика, ще се проведе в Будапеща от 4 до 6 септември 2019 г. в Националния университет за държавни служители. Конференцията е обединена около няколко по-широки тематични кръга като християнската журналистика, християнството в XXI. век, преследването на  християните по света, семейството и християнството.

 

В рамките на всеки един тематичен блок различните аспекти по темата ще бъдат дискутирани подробно в отделните панели. Лекторите, всички до един, са международно признати експерти по съответните теми. Поканили сме църковни ръководители, общественици, университетски преподаватели, политици, журналисти от всички краища на света, така че на форума да бъде представен възможно най-широк кръг от мнения. Всяка лекция и дискусия в панел дава възможност на участниците да задават интерактивно въпроси към изказващите се.

 

Някои от въпросите, които ще попаднат във фокуса на конференцията са: Какво е значението на християнството през XXI. век? Как да тълкуваме днешните европейски и глобални процеси? Кои са най-големите дилеми на нашето съвремие? Какво означава християнска журналистика? Кои са градивните елементи на християнските ценности? Кои християнски ценности са най-застрашени?

 

За участие в конференцията може да се регистрирате на сайта www.bfcc.media.

В случай, че имате допълнителни въпроси, може да пишете на e-mail: info@bfcc.media.