Miben tud segíteni a konzul?

Magyarország, a külföldön bajba jutott magyar állampolgároknak a vonatkozó jogszabályok alapján biztosít konzuli védelmet, melynek formáját, módját és terjedelmét az igénylő rászorultságának, valamint a fogadó ország jogszablyainak megfelelően a magyar konzul maga határoz meg.

A konzulátus érdekvédelmi feladatait a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 17/2001. (XI.15.) KüM rendeletben foglaltak alapján látja el.

A Konzuli Szolgálat a rendelkezésére álló minden eszközzel igyekszik segítséget nyújtani annak érdekében, hogy a konzuli védelemben részesülő bajba jutott

 • az ügyeinek gyors intézését lehetővé tevő információk birtokába juthasson

 • hátrányos megkülönböztetésben ne részesüljön

 • élete, egészsége vagy testi épsége ne kerülhessen veszélybe.

 

Konkrétan miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat a rászorulónak?

 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett

 • Tanácsadással közreműködik hazatérése, elsődlegesen önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében

 • Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg

 • Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében

 • Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez

 • Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit

 • Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst

 • Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről

 • Külföldi haláleset esetén a Konzuli Szolgálat értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről

 

Miben nem tud segíteni, közreműködni a magyar és az európai Konzuli Szolgálat?

 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben

 • Menetjegy foglalásában, átíratásában

 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben

 • Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában

 • Személy- vagy csomagszállításban

 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban

 • Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében

 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt

 • Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban

 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében

 • Külföldön tartózkodó személyek felkutatásában

 • Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében

 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében

 • A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában

 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben

 • Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (Ennek keretében arra sincs módja és eszköze a Konzuli Szolgálatnak, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.)

 

A Nagykövetséget szükség esetén munkaidőben a +359 2 963 1135 telefonszámon tudja elérni.

Hétvégén, ünnepnapokon, illetve hétköznap munkaidő után sürgős esetekben a következő ügyeleti számon vagyunk elérhetők:

tel:                   +36-80-36-80-36

WhatsApp        +36-30-36-36-111

Viber                +36-30-36-36-555

Kérjük, munkaidőn túl az ügyeletet csak halaszthatatlan esetben hívják!