Контакти

Адрес

София 1000, ул. 6-ти септември 57

Телефон

+359 2 963 1135

Факс

+359 2 963 2110

Email

mission.sof@mfa.gov.hu

посланик

Текла Харангозо