Контакти

Адрес

София 1000, ул. 6-ти септември 57

Телефон

(00359-2) 963-1135, 963-1136

Факс

(00359-2) 963-2110

Email

mission.sof@mfa.gov.hu

посланик

Текла Харангозо