Благодарим Ви, че посетихте страницата на икономическия отдел на Посолство на Унгария в София. Стараем се да Ви представяме последните новини от областта на икономическото развитие на Унгария, а също така и възможностите за търговия и инвестиции в България.

За икономическия отдел:

Г-н Тамаш БУДАИ, секретар - търговско-икономически въпроси
Адрес: София 1000, ул. 6-ти септември 57
Телефон: /00 359/2 963 1135, /00 359/ 2 963 1136
E-mail: mission.sof@mfa.gov.hu

 

За повече информация моля посетете следните сайтове:

Унгарска Национална Търговска Къща

Унгарска Агенция за Инвестиции

Унгарска Търговско-Промишлена Камара

Унгарска Агенция за Туризъм