Hírek

Информация във връзка с изплащане на пенсии

Уведомяваме уважаемите ни клиенти, че при условие на предварително записан час, отново се извършват услуги във връзка с изплащане на пенсии – представяне на Декларация „Живот“ (сверяване на данни).
Прочети повече

Възобновяване на консулските услуги

Консулският отдел при Посолството на Унгария в София възобновява предоставянето на консулските услуги при следните ограничения и условия.
Прочети повече

Съобщение на Министерство на външните работи и външноикономическите отношения на Унгария

В създалата се обстановка около Ковид 19 неизвестни лица се опитват да извършват измами. Зачестиха случаите, в които лица се свързват директно с чуждестранни лечебни заведения и стопански субекти от името на съществуващи, фиктивни или фирми в процес на ликвидация, като им съобщават, че разполагат с предпазни медицински средства (основно маски) в големи количества, които биха искали да реализират.
Прочети повече