Влизане с продължителен престой (за период по-дълъг от 90 дни)

 

Регулацията на престоя за период по-дълъг от 90 дни попада в компетенциите на властите в съответната страна, поради което няма единна практика сред страните-членки на Шенген. Лицата с чуждо гражданство, които кандидатстват за продължителен престой трябва да подадат заявление за разрешение за продължителен престой. В случай на получено одобрение те получават еднократна виза (D) (с валидност 30 дни), което им позволява да получат разрешението си за пребиваване. Решението относно издаването на разрешение за пребиваване се взима от регионалните дирекции на Службата по миграция.

 

В зависимост от целта на престоя се подават различни документи и формуляри, обосноваващи престоя.

 

Основни изисквания:

Оригинални документи и техни фотокопия

  • лично присъствие на лицапредвид взимането на пръстови отпечатъци;

  • попълнено и подписано заявление;

  • 1 снимка за паспорт (на бял фон) -  не по-стара от 6 месеца;

  • валиден паспорт (ЗАБЕЛЕЖКА: паспортът трябва да съдържа най-малко две празни страници, да е издаден до 10 години преди подаването на документите за виза и да е с валидност най-малко три месеца след планираното напускане на шенгенското пространство);

  • документи, удостоверяващи целта на пътуването;

  • обосновка на разрешение за връщане или по-нататъшно пътуване;

  • документ за настаняване;

  • документи, удостоверяващи наличието на средства за престоя;

  • медицинска застраховка.

 

Таксата за подаване на заявление за разрешение за пребиваване е 118 BGN. По правило регионалната дирекция по миграция разглежда документите и взима решение в рамките на 30 дни.

 

По-подробна информация относно изискванията и формулярите за различните типове разрешения за пребиваване можете да намерите на сайта на Службата по миграция (http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en).