Документи, които се изискват от членове на семейства на граждани на ЕС/ЕИО

 

Членове на семейства на граждани на ЕС/ЕИО, пътуващи заедно с членовете на семейството, граждани на ЕС/ЕИО или пътуват, за да се присъединят към тях в Унгария могат да кандидатстват за безплатна виза. Ето как могат да направят това:

 

  • лично присъствие на лицата над 12 години предвид взимането на пръстови отпечатъци;

  • попълнено и подписано заявление за виза (формулярът може да бъде изтеглен от сайта унгарското Министерство на външните работи и външноикономическите отношения Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade);

  • снимка паспортен размер (на бял фон) -  не по-стара от 6 месеца;

  • валиден паспорт (ЗАБЕЛЕЖКА: паспортът трябва да съдържа най-малко две празни страници, да е издаден до 10 години преди подаването на документите за визаt и да е с валидност най-малко три месеца след планираното напускане на шенгенското пространство);

  • документ, удостоверяващ, че лицето пребивава легално в страната, когато не е гражданин на Р. България (Разрешение за пребиваване в България);

  • паспорт или лична карта на гражданина на ЕС/ЕИО;

  • удостоверение за наличието на семейна връзка (акт за раждане, акт за граждански брак или удостоверение за регистрирано съжителство на семейни начала);

  • унгарски акт за брак, когато членът на семейство от ЕС/ЕИО е унгарски гражданин;

  • документ, удостоверяващ съвместното пътуване (самолетен билет, билет за влак или автобус, регистрационен талон на автомобил);

  • застраховка при пътуване, валидна за територията на Шенге, която се отнася за периода на пътуването/транзитното преминаване. Минимално покритие на застраховката €30,000.

 

Моля, имайте предвид, че Консулството може да изиска допълнителни документи или удостоверения освен приложените към заявлението!

 

Членове на семейства на граждани на ЕС/ЕИО, които не пътуват заедно с членовете на семейството, граждани на ЕС/ЕИО или не пътуват, за да се присъединят към тях в Унгария следва да кандидатстват по общия ред за получаване на шенгенска виза.

 

 

*ЕС/ЕИО = Европейски съюз / Европейска икономическа общност (вкл. Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария