A konzulátus a magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén felmerülő bizonyos ügyekben segítséget nyújt. Ha a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésére kötelezett (hozzátartozó, örökös) Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki és átveszi a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet is. A konzulátus azonban hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet, abban az érdekelt jár el személyesen, vagy meghatalmazottja útján.

 

Halottszállítási engedély

Holttest külföldről Magyarországra történő szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet hatósági engedélyét, amelyet az elhalálozás helye szerint illetékes konzuli tisztviselő kérelemre állít ki.

1. A kérelemnek tartalmaznia kell

  • az elhunyt személy nevét és utolsó lakóhelyét;
  • a halált okozó betegség megnevezését (ha az a külföldi okiratból kitűnik);
  • a halál napját;
  • a szállítási útvonalat (honnan hová szállítják a holttestet) helységnevek feltüntetésével;
  • a szállítás módjának megjelölését (gépjárművel való szállítás esetén annak rendszámát és a szállítmány kísérőjének a nevét).

2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

  • a külföldi hatóság által kiállított olyan okirat, amely megfelel a magyar halottvizsgálati bizonyítványnak, vagy halotti anyakönyvi kivonatnak;
  • az indító ország közegészségügyi hatóságának igazolása;
  • magyarországi temető befogadó nyilatkozata.

Az eljárás díjköteles.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy holttest hazaszállítása (koporsóban történő szállítás) során a halottszállítási engedély kiállításához mindenképpen konzuli közreműködésre van szükség, ugyanakkor a hamvak (urna) hazaszállítása nincs engedélyhez kötve. Ennek ellenére erősen javasolt, hogy az ügyfelek a lepecsételt urnában szállított hamvakkal együtt tartsák maguknál az urnát lezáró temetkezési vállalkozó által kiállított, az urna tartalmára vonatkozó igazolást, esetleg ennek fordítását, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

Halottszállítási engedély kiállításáról további információ itt található.

 

Tisztelt Ügyfeleink! A földi maradványok határon történő átszállítása, és különösen a fent említett iratok beszerzése nagy tapasztalatot és szaktudást, illetve nyelvtudást igénylő feladat. Javasoljuk, hogy a halottszállítást egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező temetkezési vállalatra bízzák. A nemzetközi halottszállítók számára nem jelent problémát a külföldi iratok beszerzése, és a külképviselettel is kiváló munkakapcsolatban vannak, így biztosítva a zökkenőmentes, pontos ügyintézést. Vegyék figyelembe, hogy a magyar temetkezési vállalat munkatársának többszöri kiutazása jelentős többletköltséget okoz!

A halottszállítási engedélyt soron kívül állítjuk ki, de kérjük, a gyors ügyintézés érdekében előre jelezzék, hogy mikor várható személyes megjelenésük a külképviseleten és lehetőleg előre küldjék át emailen vagy faxon az engedély kiállításához szükséges dokumentumokat, hogy az engedélyt előre ki tudjuk állítani.

Itt szeretnénk továbbá felhívni szíves figyelmüket, hogy magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetét Magyarországon is anyakönyvezni kell.

 

Konzuli díjak

Elérhetőség, ügyfélfogadási idő