Tisztelt Ügyfelünk!

 

A kérelem benyújtására csak időpontfoglalást követően kerülhet sor.

A kérelmek benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség.

 

Bizonyos konzuli kérelmek már online előkészíthetők, ennek előnye, hogy az adatok és a mellékletek előzetes online feltöltésével jelentősen csökken a személyes ügyintézési idő.

Online ügyintézés és időpontfoglalás: https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu

Hitelesítéssel kapcsolatban jelenleg online intézhető ügyek:

  • Kérelem másolat hitelesítésére
  • Kérelem hiteles fordítás készítésére
  • Kérelem fordítás helyességének tanúsítására
  • Felülhitelesítés (Magyarországon)

A magyar külképviseletek az alábbi tényekről vagy állapotról állíthatnak ki konzuli tanúsítványt (köznapi nevén „hitelesítés”):
  • névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője konzul jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el (aláírás hitelesítése)
  • a konzul előtt felmutatott okirattal megegyező másolatról (másolat hitelesítése)
  • a külképviselet által készített fordításról, az ügyfél által bemutatott fordítás helyességéről (fordítás hitelesítése)
  • magyar állampolgár életben létéről (életbenléti igazolás, adategyeztetés)


Külföldi felhasználásra szánt okiratok felülhitelesítése (Apostille tanúsítvány)

Amennyiben Ön nem aláírást, fordítást vagy másolatot szeretne hitelesíteni, hanem egy magyar irat (pl. anyakönyvi kivonat, családi állapot igazolás, hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, diploma, orvosi igazolás, tulajdoni lap) bulgáriai felhasználása érdekében az okirat valódiságát szeretné hitelesíteni, akkor nem konzuli hitelesítésre, hanem apostille-ra van szüksége!

Magyar iratra az apostille-t az illetékes magyar hatóságok (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Magyar Országos Közjegyzői Kamara), bolgár okirat magyarországi felhasználása esetén az illetékes bolgár hatóság állítja ki.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet tehát, hogy a külképviseletek az apostille kiállítására nem illetékesek, azonban kérelmet átvesznek, amennyiben a tanúsítvány kiállítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik. A külföldi felhasználásra szánt okiratok felülhitelesítésének rendjéről további információ itt található.

 

1. Aláírás hitelesítése

A konzul az ügyfél személyazonosságáról a tanúsítvány kiállítása előtt köteles meggyőződni, amely a hitelesítés feltétele, ehhez minden esetben érvényes személyazonosító okmányt (magyar állampolgárok esetében ez személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) kell felmutatni. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza az ügyfél természetes személyazonosító adatait.

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben az ügyfélnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjában a szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi (közhiteles) cégkivonatot is.

A szolgáltatás díjköteles. Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő.

 

2. Fordítás hitelesítése

A konzulátus a Magyarországon felhasználásra kerülő, konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok hitelesítését vállalja bolgár és magyar nyelven. A fordítás hitelesítése céljából az eredeti szöveget a fordítással együtt kell benyújtani.

A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet 14/K. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, vagy speciális szaknyelvi ismereteket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a hivatásos konzuli tisztviselő megtagadhatja. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező eredeti érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).

A szolgáltatás díjköteles.

Amennyiben Bulgáriában szeretné az okiratot felhasználni, javasoljuk, hogy a bolgár hiteles fordítók listájáról válasszon egy fordítót, aki a fordítást elkészíti és hitelesíti Önöknek.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni.

 

3. Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett.

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).

A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal mindenben megegyezik. A konzul másolat hitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik.

A szolgáltatás díjköteles.

 

4. Életbenléti igazolás kiállítása

Mire való az életbenléti igazolás: az ügyfél által személyesen benyújtott nyomtatványon – amelyet a Nyugdíjfolyósító Intézet küld meg ügyfelei számára – a konzul a személyazonosítást követően hitelesíti az ügyfél aláírását vagy kézjegyét. Az eljárást kezdeményezheti bármely olyan természetes személy, aki Magyarországról rendszeresen nyugdíjat kap és a Nyugdíjfolyósító Intézet nyomtatványán igazolnia kell életben létét.

A szolgáltatás díjmentes.

Benyújtandó dokumentumok

  • Érvényes, fényképes személyazonosságot igazoló okmány
  • A Nyugdíjfolyósító Intézet nyomtatványa

 

Konzuli díjak

Elérhetőség, ügyfélfogadási idő