Ideiglenes magánútlevél igénylése hazautazás céljából


Ha a magyar állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevelét / személyazonosító igazolványát ellopták, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra alkalmatlanná vált, sürgős és indokolt esetben a magyarországi hazatérés céljából ideiglenes magánútlevél igényelhető. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ideiglenes útlevél kiállításának indokoltságáról  a bemutatott dokumentumok alapján a konzul dönt. Az okmány esetleges Bulgáriába történő visszautazásra nem alkalmas.

 

Költségek
Az útlevél díját kizárólag bankkártyával lehet kifizetni. Készpénzt nem áll módunkban elfogadni. A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. 
Konzuli díjak

 

1. Ideiglenes magánútlevél igénylése rövid időre Bulgáriába látogató magyar állampolgároknak


Amennyiben az úti okmányát eltulajdonították, vagy elveszett úgy - mielőtt a konzulátust felkeresi - tegyen bejelentést a bolgár rendőrségen. Az ügyintézési idő az utazás sürgősségének (például bajba jutott magyar turista utazik haza) függvényében változik, telefonos bejelentés alapján időpontfoglalással történik.

Elérhetőség, ügyfélfogadási idő

 

A megbeszélt időpontban pontosan jelentjen meg a konzulátuson és hozza magával:

  • A bolgár rendőrségi jegyzőkönyvet
  • Ha van másolat az elvesztett / eltulajdonított útlevélről / személyazonosító igazolványról
  • Repülőjegy/buszjegy másolata kinyomtatva 
  • Ha van lakcímkártya, vagy születési anyakönyvi kivonat, vezetői engedély

 

Az ideiglenes magánútlevél Magyarország területére történő egyszeri beutazásra jogosít. 

 

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő belépést követően – amennyiben azt a határátlépéskor a Rendőrség nem vonja be - hazautazását követően 5 munkanapon belül le kell adni a  Központi Okmányirodában vagy a járási hivatal okmányirodában.

A bejelentés az ügyfél személyes megjelenése esetén, jegyzőkönyv felvételével történik. Az ügyfél köteles bemutatni a fogadó ország hatósága által kiállított igazolást az úti okmány elvesztésének bejelentéséről. A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a nagykorú kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát.


Ideiglenes magánútlevél igénylése 18 év alatti vagy gondnokság alatt álló személy részére:

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be. Mindkét szülőnek rendelkeznie kell érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánnyal (útlevél vagy személyi igazolvány). 

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban már rendelkezett magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, elegendő, ha az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet csak az egyik szülő írja alá és nyújtja be.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban még nem rendelkezett magánútlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, a kérelemnyomtatványon a „szülői nyilatkozat” részt mindkét szülőnek (törvényes képviselőnek) együttesen alá kell írnia. Ha csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a személyesen megjelenni nem tudó szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a másik konzuli kerületben működő konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyeleti jog megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.

 

2. Ideiglenes magánútlevél kiállítása a Bulgáriában élő (munkavállaló, tanuló, stb.) magyar állampolgároknak

A tartósan Bulgáriában élő magyar állampolgároknak állandó magánútlevelet kell igényelnie, ideiglenes magánútlevelet - rendkívüli kivételes helyzetektől eltekintve - nem állítunk ki. A magánútlevél, illetve személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése minden állampolgár saját felelőssége, ezért nem állítunk ki ideiglenes magánútlevelet azért, mert az itt élő magyar állampolgárnak lejártak az iratai, és emiatt nem tudja igazolni a személyazonosságát. A tartósan Bulgáriában tartózkodó magyar állampolgároknak az alábbi kivételes esetekben állítunk ki ideiglenes magánútlevelet magyarországi hazatérés céljából:

  • A magyar állampolgár élethelyzetében beállt hirtelen változás miatt véglegesen haza kíván térni Magyarországra, és nincs lehetősége a magánútlevél elkészültét kivárni. A rendkívüli élethelyzetről nyilatkozni kell – például haláleset, bírósági, hatósági idézés, stb. – és alapszabályként dokumentummal kell igazolni.
     

3. Ideiglenes magánútlevél igénylése továbbutazás céljából 

Ha a magyar állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevelét / személyazonosító igazolványát ellopták, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra alkalmatlanná vált, továbbutazás céljából kizárólag sürgős és rendkívül indokolt esetben ideiglenes magánútlevél igényelhető a nagykövetség konzuli osztályán. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ideiglenes útlevél kiállításának indokoltságáról  a bemutatott dokumentumok alapján a konzul dönt, továbbá arra, hogy a továbbutazásra kiadott ideiglenes útlevél csak az EU-n belüli utazásra jogosít, mivel nem tartalmaz biometrikus adatokat.

Az ideiglenes magánútlevél Magyarország területére is egyszeri beutazásra jogosít. 

 

További információk: konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel