Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A kérelem benyújtására csak időpontfoglalást követően kerülhet sor.

A kérelmek benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség.

 

A magyar állampolgárokat érintő külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezési eljárásban külképviseletünk a kérelem átvételében és annak az illetékes magyarországi hatóság felé való továbbításában működik közre. Az eljárást a Budapest Főváros Kormányhivatala végzi (1075 Budapest, Károly krt. 11, Tel.: (+36 1) 323 3176, E-mail: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu). Az anyakönyvezést célszerű minél hamarabb elkezdeni, tekintettel arra, hogy a magyarországi ügyintézés ideje hiánytalan kérelem esetében is előreláthatólag kb. 3-5 hónapot vesz igénybe.

 

Születés hazai anyakönyvezése:

 

Házasságban született gyermek esetén szükséges benyújtandó dokumentumok és feltételek:

 

 • Kék tollal kitöltött, DE NEM ALÁÍRT adatlap (konzuli tisztviselő előtt kell aláírni), a lap alján a nyomtatványok oldalról letölthető.
 • A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata. Ezt az okmányt Bulgáriában, a lakhely szerinti polgármesteri hivatal anyakönyvi osztálya állítja ki. Bolgár megnevezése: „Удостоверение за раждане”. Amennyiben külföldi (nem bolgár) anyakönyvi kivonat alapján történik az anyakönyvezés, kérjük annak hiteles fordítását is bemutatni. Bolgár anyakönyvi kivonat esetén a nagykövetség ingyenesen elkészíti a fordítást. Nem szükséges továbbá a hiteles fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonat angol, német vagy francia nyelven került kiállításra.
 • A szülők, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata. Ha a szülők házasok, és a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell, ebben az esetben szükséges az eredeti bolgár házassági anyakönyvi kivonat bemutatása, nem bolgár házassági anyakönyvi kivonat esetén kérjük annak hiteles fordítását is bemutatni.
 • Mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány).
 • Magyar állampolgárságú szülő(k) lakcímkártyája.
 • Mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata.
 • Főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte.

 

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges benyújtandó dokumentumok és feltételek:

 

 • Kék tollal kitöltött, DE NEM ALÁÍRT adatlap (konzuli tisztviselő előtt kell aláírni), a lap alján a nyomtatványok oldalról letölthető.
 • A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata. Ezt az okmányt Bulgáriában, a lakhely szerinti polgármesteri hivatal anyakönyvi osztálya állítja ki. Bolgár megnevezése: „Удостоверение за раждане”. Amennyiben külföldi (nem bolgár) anyakönyvi kivonat alapján történik az anyakönyvezés, kérjük annak hiteles fordítását is bemutatni. Bolgár anyakönyvi kivonat esetén a nagykövetség ingyenesen elkészíti a fordítást. Nem szükséges továbbá a hiteles fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonat angol, német vagy francia nyelven került kiállításra.
 • Kitöltött, DE NEM ALÁÍRT apai elismerő nyilatkozat adatlap (konzuli tisztviselő előtt kell aláírni).
 • Apai elismerő nyilatkozat díja – 69 BGN.
 • Mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány).
 • Magyar állampolgárságú szülő(k) lakcímkártyája.
 • Mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata.
 • Főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte.

 

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • a születési anyakönyvi kivonatban nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát.

 

Gyermek tartózkodásának (lakcímének) nyilvántartásba vétele:

A születés hazai anyakönyvezési kérelmének benyújtásával egyidőben a szülőknek nyilatkozni kell gyermekük lakóhelyéről, mely alapján a hazai hatóságok Magyarországon vagy külföldön élő magyar állampolgárként veszik nyilvántartásba. A díjmentes eljárás végén hivatalból kiállításra kerül egy „lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (lakcímkártya), mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is.

 

Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként:

 • Amennyiben valamelyik (vagy mindkét) magyar állampolgár szülő nem jelentette be végleges külföldi letelepedését, kérhető a gyermek bejelentése a szülő lakcímkártyáján szereplő magyar lakcímre.
 • Az akkor is kérelmezhető, ha rendelkezésre áll a szülő lakhelyét igazoló magyarországi ingatlanának tulajdoni lapja, vagy a lakásbérleti szerződése.

 

A gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként:

 • Abban az esetben kérelmezhető, ha a magyar állampolgár szülő bejelentette végleges külföldi letelepedését, vagy a bolgár állampolgár szülő lakcímére kívánják a gyermeket nyilvántartásba venni.

 

Gyorsított útlevél ügyéntézés 6 év alatti, külföldön született magyar állampolgárok részére:

 

2015. július 24-én érvénybe lépett a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22) Korm. rendelet módosítása, melynek értelmében a külföldön született, 6. életévét be nem töltött gyermek számára a születés hazai anyakönyvezése megtörténtének bevárása nélkül igényelhető magánútlevél. Ennek feltétele az, hogy az útlevélkérelem benyújtásával egy időben a születés hazai anyakönyvezését is elindítsák a szülők.

Az útlevélkérelem benyújtásakor, a gyermekről 1 db. igazolványképet is kérni fogunk (6 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem készít fényképet a gyermekről).

 

Házasság hazai anyakönyvezése esetén szükséges benyújtandó dokumentumok és feltételek:

 

 • Kék tollal kitöltött, DE NEM ALÁÍRT adatlap (konzuli tisztviselő előtt kell aláírni), a lap alján a nyomtatványok oldalról letölthető.
 • Eredeti bolgár házassági anyakönyvi kivonat. Ezt az okmányt Bulgáriában, a lakhely szerinti polgármesteri hivatal anyakönyvi osztálya állítja ki. Bolgár megnevezése: „„Удостоверение за сключен граждански брак”. Amennyiben külföldi (nem bolgár) házassági anyakönyvi kivonat alapján történik az anyakönyvezés, kérjük annak hiteles fordítását is bemutatni. Bolgár házassági anyakönyvi kivonat esetén a nagykövetség ingyenesen elkészíti a fordítást. Nem szükséges továbbá a hiteles fordítás, amennyiben a házassági anyakönyvi kivonat angol, német vagy francia nyelven került kiállításra.
 • Mindkét kérelmező érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány).
 • Mindkét kérelmező eredeti születési anyakönyvi kivonata.
 • a házasságkötés előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben „elvált” családi állapotú a kérelmező; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben „özvegy” családi állapotú a kérelmező („hajadon/nőtlen” családi állapotot nem kell igazolni).

Amennyiben a magyar állampolgár külföldön történt válása még nem került bejegyzésre Magyarországon, úgy az új házasság anyakönyvezése előtt ezt is anyakönyvezni kell. A két kérelem egyszerre is benyújtható.

A házassági névre kiállítandó új útlevél iránti kérelmet, a házasságkötés hazai anyakönyvezési eljárás befejezése után lehet előterjeszteni.

 

Válás hazai anyakönyvezése:

 

 • Kék tollal kitöltött, DE NEM ALÁÍRT adatlap (konzuli tisztviselő előtt kell aláírni), a lap alján a nyomtatványok oldalról letölthető.
 • A házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági végzés, hiteles magyar nyelvű fordítással (elegendő a kivonatos fordítás). A végzést az illetékes kerületi bíróság állítja ki, melynek bolgár megnevezése: „Решение за прекратяване на граждански брак”.
 • Magyar nyelvű házassági anyakönyvi kivonat.
 • A kérelmező érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány).
 • A 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítéletek hazai bejegyzéséhez szükséges, továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény, bolgár elnevezése: Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност), mely a válást kimondó bíróságtól szerezhető be (2201/2003 EK rendelet 1. sz. melléklete),
 • A válás hazai anyakönyvezése díjmentes.

Amennyiben a magyar állampolgár külföldön történt házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy a válás anyakönyvezése előtt ezt is anyakönyvezni kell. A két kérelem egyszerre is benyújtható, azonban ez hosszabb ügyintézési időt von maga után.

 

Haláleset hazai anyakönyvezése:

 

A haláleset hazai anyakönyvezését - az alábbi dokumentumok benyújtása mellett - az elhunyt hozzátartozója kezdeményezheti:

 

 • Kék tollal kitöltött, DE NEM ALÁÍRT adatlap (konzuli tisztviselő előtt kell aláírni), a lap alján a nyomtatványok oldalról letölthető.
 • A kérelmező érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány).
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata). A halotti anyakönyvi kivonat Bulgáriában, az elhalálozás szerinti polgármesteri hivatal anyakönyvi osztályán váltható ki. Bolgár megnevezése: „Акт за смърт”.
 • Az elhunyt személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okmányok a következők: a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány.

Az eljárás díjmentes.

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése:

 

A magyar jogszabályok alapján 2009. július 1-je óta a magyar állampolgár által külföldön létesített és nyilvántartott élettársi kapcsolatát is be kell jegyeztetni a magyar anyakönyvi nyilvántartásba, ugyanakkor a bolgár törvények nem biztosítanak lehetőséget bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére.

 

Nyomtatványok

Konzuli díjak

Elérhetőség, ügyfélfogadási idő