Краткосрочна шенгенска виза (за период не по-дълъг от 90 дни)

 

Визата е само предварително разрешение за влизане, която не оторизира автоматично нейния притежател да влезе на територията на дадена държава. От пътуващия може да бъде изискано да докаже наличието на необходимите за влизане и престой в Унгария условия и в случай, че не може да изпълни това, същият може да бъде върнат от границата.

 

 

Къде се подават документите за виза?

 

Документите за шенгенска виза следва да бъдат подадени:

 • в представителството на страната, която се явява основна цел на пътуването;

 • в случай, че кандидатстващият за виза възнамерява да посети няколко шенгенски страни, документите се подават в представителството на страната, където ще пребивава най-дълго;

 • когато не може да бъде определена основна дестинация на пътуването, лицето трябва да кандидатства за виза в консулството на първата страна от Шенген, която лицето планира да посети.

 

Основни изисквания при подаване на документи за краткосрочна виза (C):

 

 • лично присъствие на лицата над 12 години предвид взимането на пръстови отпечатъци;

 • попълнено и подписано заявление за виза (формулярът може да бъде изтеглен от сайта и унгарското Министерство на външните работи и външноикономическите отношения Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade);

 • снимка паспортен размер (на бял фон) -  не по-стара от 6 месеца;

 • валиден паспорт (ЗАБЕЛЕЖКА: паспортът трябва да съдържа най-малко две празни страници, да е издаден до 10 години преди подаването на документите за виза и да е с валидност най-малко три месеца след планираното напускане на шенгенското пространство);

 • документ, удостоверяващ, че лицето пребивава легално в страната, когато не е гражданин на Р. България (Разрешение за пребиваване в България);

 • застраховка при пътуване, валидна за територията на Шенге, която се отнася за периода на пътуването/транзитното преминаване. Минимално покритие на застраховката €30,000;

 • документ за настаняване (валидна хотелска резервация);

 • документ за наличие на средства (извлечение от банкова сметка за три месеца назад, трудов договор bank), който удостоверява, че лицето разполага с необходимите финансови средства за своя престой;

 • документ за начина на пътуване (самолетен билет, билет за влак или автобус, регистрационен талон на автомобил);

 • документи, удостоверяващи целта на пътуването:

  • Туризъм: предплатена хотелска резервация или договор за организирано пътуване от туристическа агенция;

  • Обучение, семинар: покана от приемащата организация, доказваща, че лицето ще бъде прието;

  • Бизнес: покана от бизнес партньор, командировъчно от работодател;

  • Медицинско лечение: документ от приемащото здравно заведение;

  • Конференция: покана от организацията- домакин ;

  • Спортно събитие: покана от организацията- домакин.

 

Моля, имайте предвид, че Консулството може да изиска допълнителни документи или удостоверения освен приложените към заявлението!

 

Важно! Ако сте член на семейство на гражданин на страна-членка на ЕС/ЕИО, моля натиснете тук!

 

Такси за виза

 • Стандартна такса за виза (C): 60 EUR

 • За граждани на определени страни (Русия, Украйна) таксата за виза е 35 EUR. В спешни случаи, когато документите се подават до три дни преди датата на пътуване таксата е 70 EUR

 • Таксата за деца от 6 до 12 години е 35 EUR

 • Деца: безплатно

 

Внимание!

 • Таксите се заплащат в евро.

 • Плащането се извършва само в брой.

 • Таксата се заплаща веднага след подаването на документите.

 • Таксата за виза не се възстановява в случай на отказ.

 

Времетраене на процедурата по издаване на визата:

Нашето консулство се старае да издава визите във възможно най-кратък срок. Моля, имате предвид обаче, че по принцип срокът за разглеждане на документите и издаване на виза е 15 календарни дни от датата на подаване. В отделни случаи този срок може да бъде удължен до максимум 30 календарни дни.

Предвид гореизложеното Консулството не носи отговорност за неподадени в срок заявления, поради което са пропуснати пътувания.