Tisztelt Ügyfelünk!

 

A kérelem benyújtására csak időpontfoglalást követően kerülhet sor.

A kérelmek benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek eljárási illetéket és konzuli közreműködői díjat kell fizetnie.
Konzuli díjak

 

Figyelem! Amennyiben a gyermek külföldön született és a születése még nincs anyakönyvezve Magyarországon, akkor azt kérelmezni kell, mert a magyar útlevél kiadásának alapja a magyar születési anyakönyvi kivonat. Lásd: külföldi anyakönyvi események hazai regisztrálása.

 

Főszabályként a 18 év alatti kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához
Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet. Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata,  stb.) igazolni kell. A születési anyakönyvi kivonatban szereplő képzelt apáról gyámhatósági igazolást kell bemutatni. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor, ha a másik szülőtől származó 15 napnál nem régebbi beleegyező közhiteles nyilatkozattal rendelkezik. (a szülői hozzájáruló nyilatkozaton szerepeljenek a gyermek és a szülők adatai, hogy a szülő az útlevél kérelmezéséhez járul hozzá, két tanú adatai, aláírása, a szülők aláírása, keltezés (hely, idő), és lehetőleg a nyilatkozó szülő elérhetősége és érvényes okmányának másolata).

 

Az útlevélkérelem mellékletei:

 • 6 éves korig hivatalos útlevélfénykép;
 • A kérelmező magyar útlevele vagy személyi igazolványa, lakcímkártyája (amennyiben rendelkezésre áll);
 • A szülők (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya; 
 • Első útlevélhez: gyerek születési anyakönyvi kivonata (lásd születés anyakönyvezése).


Költségek:
Az útlevél díját bankkártyával vagy banki átutalással lehet kifizetni, a konzulátuson készpénzt nem áll módunkban elfogadni. A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. 


Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető a beadáskor

 • Személyes átvétel a szófiai konzuli hivatalban
 • Postázás Bulgáriában található lakcímre 
 • Magyarországi lakcímre postázás
 • Átvétel magyarországi okmányirodában
 • Átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • Átvétel más magyar konzuli hivatalban


Eljárási idő 
Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 5-6 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat. A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevélkérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

 

A magánútlevél érvényességi ideje

 • 6 éves kor betöltéséig 3 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani
 • 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év*, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani

*Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomatot nem tartalmaz.

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok.

Egyéb információ
Magyarországon a Központi Okmányirodában az útlevél sürgősségi eljárásban akár 24 órán belül elkészíttethető. Azok a magyar állampolgárok, akiknek a birtokában lévő útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejárt, de Magyarországon érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkeznek, kérjük, hogy gondoskodjanak az érvényes okmány kiküldéséről.

 

Elveszett okmány

Elérhetőség, ügyfélfogadási idő