Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A kérelem benyújtására csak időpontfoglalást követően kerülhet sor.

A kérelmek benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség.

 

1. Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a családi név és/vagy az utónév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A jogszabály esetén idegen hangzású nevet kizárólag az ügyfél rendkívüli méltánylást érdemlő körülményei esetén engedélyeznek.  Javasoljuk ezért, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjenek Budapest Főváros Kormányhivatalnál a névváltozás lehetőségéről.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • kék tollal kitöltött, DE NEM ALÁÍRT adatlap (konzuli tisztviselő előtt kell aláírni), a lap alján a nyomtatványok oldalról letölthető,
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • Átutalás igazolása

 

Eljárási díj:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 50. §-ának a Törvény 32. §-ával megállapított, 2021. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezései értelmében a születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kéri a névváltoztatást – 10 000 Forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A korábbi szabályozással egyező módon az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

 • Átutalás összege: 10.000.- Forint, az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!
 • Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok: Account Holder: Magyar Államkincstár IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000 SWIFT code: HUSTHUHB
 • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
 • Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges, ennek megléte nélkül nem küldhető el a kérelem a BFKH-nak. Ezen kívül a kérelmezőnek a konzuli díjat is meg kell fizetnie a külképviseleten! 

A konzuli díjat kizárólag bankkártyával lehet kifizetni. Készpénzt nem áll módunkban elfogadni. A díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. 
 


2. Házassági névviselési forma megváltoztatása

A házas/elvált/özvegy magyar állampolgár családi állapotának változtatása nélküli névviselési forma módosítása a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges.
 

Ha névváltoztatásra külföldön kötött házassággal/válással összefüggésben kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság/válás hazai anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként a magyar állampolgár megválaszthatja a házassági nevét. (ez az eljárás az anyakönyvezéssel egyszerre történik).

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • kék tollal kitöltött, DE NEM ALÁÍRT adatlap (konzuli tisztviselő előtt kell aláírni), a lap alján a nyomtatványok oldalról letölthető,
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány

 

Nyomtatványok

Elérhetőség, ügyfélfogadási idő