1. Magyar állampolgár házasságkötése Bulgáriában

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető. 

A szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti hatóságok adnak pontos tájékoztatást: polgári esküvő esetében a helyi anyakönyvvezető, templomi esküvő esetében a plébániatemplom. Az alábbiakat általános tájékoztatásul közöljük:

A személyazonosság és az állampolgárság bizonyítására várhatóan minden esetben be kell mutatni az érvényes útlevelet és eredeti születési anyakönyvi kivonatot, utóbbit szükség szerint hitelesített bolgár nyelvű fordítással ellátva (lásd anyakönyv igénylése a konzulátuson). A külföldi illetékes hatóságok kérhetik a családi állapot igazolását, vagyis igazolnia kell a magyar állampolgárnak, hogy nőtlen/hajadon. Amennyiben a magyar állampolgár korábban házasságban élt, kérhetik a megszűnését igazoló okiratot és annak hiteles bolgár fordítását (jogerős válási okmány, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata). Családi állapot igazolás igényelhető a Konzulátuson, a szolgáltatás díjköteles. (lásd családi állapot igazolás igénylése a konzulátuson)

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (lásd külföldi anyakönyvi események hazai regisztrálása).2. Házasságkötés Magyarországon (mind magyar, mind külföldi házasuló felek esetén alkalmazandó)

A házasságkötési szándék bejelentése a konzulnál

A házasságkötés tervezett időpontja előtt mintegy 3 hónappal érdemes felkeresni a magyarországi helyszín szerinti anyakönyvvezetőt, aki a házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására illetékes. Amennyiben nem tud személyesen megjelenni az anyakönyvvezetőnél, és valamelyik házasulandó fél nem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor ő, vagy ha egyikük sem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor a házasulók egyike a házassági szándékát írásban is bejelentheti a konzulátuson. Amennyiben a házasulók mindketten rendelkeznek magyar lakcímmel, nem jelenthetik be a házasságkötési szándékot a konzulátuson. 

A házasságkötési szándék bejelentése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 17.§ (3) alapján a magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló vagy – ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel – az egyikük a házassági szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján nincs lehetőség arra, hogy mindkét fél a külképviseleten jelentse be a házasságkötési szándékot (akkor sem, ha egyik félnek sincs magyarországi lakcíme), a házasulók közül az egyik félnek mindenképpen meg kell jelennie a magyar anyakönyvvezető előtt a házasságkötési szándék bejelentésekor. 

A házasságkötési szándékot kizárólag személyesen lehet bejelenteni a konzulátuson, amelyhez előzetesen időpontot kell foglalni.
A kérelem benyújtására csak időpontfoglalást követően kerülhet sor.

A foglalásnál a "Házassági szándéknyilatkozat" pontot kell kiválasztani.

 

A bejelentés feltételei

A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbiakat kell csatolni:

  • érvényes, az állampolgárságot is igazoló úti okmány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • családi állapot igazolása

A családi állapotot az alábbiakkal lehet igazolni:

  • házasságkötési tanúsítvány
  • családi állapot igazolása
  • elvált családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza a válás jogerőre emelkedését is
  • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Magyar állampolgár a házasságkötési szándék bejelentésekor kérheti, hogy a családi állapotának igazolását a konzulátus állítsa ki.

Amennyiben valamely bemutatott dokumentum nem magyar vagy bolgár nyelvű, úgy a dokumentum hiteles magyar fordítását is csatolni kell.

A házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet a konzulátus továbbítja a házasságkötés tervezett helyszíne szerinti (a jegyzőkönyvben megjelölt) anyakönyvvezetőnek.

 

Konzuli díjak

Elérhetőség, ügyfélfogadási idő